• Strateji Çalıştayları
 • Stratejik İş Planı
 • Büyüme Stratejileri
 • ​Kurumsal Performans
 • Marka Stratejisi
 • Ticari Markaların Devri


hizmetlerimiz

 • Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi
 • Turquality öncesi ve sonrası
 • Uluslararası Kalite
 • Pazar İstihbaratı
 • Uluslararası PR
 • Ön Değerlendirme
 • Ticari ve Finansal Değerlendirme
 • Yeniden Yapılanma
kurumsal risk
yurtiçi ve yurtdışı yapılanma
KURUMSAL RİSK


​​​Orday Danışmanlık olarak, müşterilerimize gerek Türkiye bağlamında gerek küresel ölçekte muhatap oldukları mevcut ve olası risklerin tespiti ve yönetimine ilişkin olarak;


 • Hali hazırdaki risk yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi,

 • Karşılaştıkları risklerin analizi,

 • Efektif ve sürdürülebilir bir risk yönetim planı için gerekli reorganizasyonun tasarlanması,

 • Çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetimle ilgili risklerin belirlenerek, şirketin finansal sürdürülebilirliğinin korunması amacına yönelik Sürdürülebilirlik Stratejisi oluşturulması,

 • Şirketlerin sonraki kuşaklarda varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla Aile Anayasası hazırlanması,

 • Kurum bünyesindeki suistimal riskini ve durum tespitini müteakip, önlenmesine ilişkin iç mekanizmaların tesisi,


alanlarında hizmet sunmaktayız.


SERTİFİKASYON


​​Orday Danışmanlık’ın şirketlere tecrübelerinden istifade etme imkanı sunduğu bir diğer alan ise belgelendirme süreçleridir.

Bu kapsamda Orday Danışmanlık müşterilerine;

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Yönetimi Sistemleri,

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

 • SA 8000  Sosyal Sorumluluk

sertifikasyon ve uyarlama süreçlerinde danışmanlık desteği sağlamaktadır. 

ŞİRKETLERİN SATINALMA/ BİRLEŞME / BÖLÜNME SÜREÇLERİ

Orday Danışmanlık tarafından, şirketlerin hisse ya da ortaklık paylarını satması ve/veya satın alması ya da birden çok şirketin birleştirilmesi ya da bir şirketin bölünmesi işlemlerinde;

 • İşleme konu şirketin/şirketlerin ön değerlendirmesi,

 • İşlem öncesi satışa hazırlama,

 • Şirkete/şirketlere ilişkin hukuki, ticari, vergisel, yapısal, finansal, konularda durum tespiti yapılması,

 • İşlem sonrası şirket bünyesinde reorganizasyon

hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

HUKUK DANIŞMANLIĞI


​Müvekkillerimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere;

 • Şirketler Hukuku,

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,

 • Bankacılık Hukuku,

 • Gayrimenkul Hukuku,

 • İnşaat Hukuku,

 • Vergi Hukuku,

alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.


TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI


Günümüzde şirket süreçlerinin her aşamasında teknoloji ve inovasyonayrılmaz bir parçasıdır. 

Teknoloji destekli iş dönüşüm süreçlerine ihtiyaç hızla gelişmektedir. 

Orday& Orday’ın teknoloji uzmanlarından oluşan iş ortakları, şirketlerin her türlü bilgi, teknoloji ile ilgili süreç, yenileme ve problemlerine en uygunçözümler sunmaktadır.


YURTİÇİ VE YURTDIŞI YAPILANMA


 
Orday& Orday öncelikle Türkiye, Amerika ve Avrupa’da şirketlerin dışa açılımlarını, şirket yapılanmalarını, bu bölgelerde şirket kurulumu, kiralama, hukuksal işlemler, banka işlemleri, organizasyonel yapılanma, süreç geliştirme, marka satın alma, markalaşma, pazar araştırma konularında danışmanlık vermektedir.


 • Bulut Bilişim Çözümleri
 • Disaster ve Cluster Çözümleri
 • Sistem Güvenliği
 • İş Çözümleri (CRM, ERP...)
 • İletişim Teknolojileri
 • Yasal Danışmanlık
 • Avukatlık
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Hukuk Danışmanlığı
marka danışmanlığı
hukuk danışmanlığı
satın alma & birleşme
STRATEJİ GELİŞTİRME
TURQUALITY


TURQUALITY; Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarının, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
Orday Danışmanlık tarafından; müşterilerine bu kapsamda TURQUALITY öncesi ve sonrası yönetim danışmanlığı hizmeti sağlanmaktadır.


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


​Değişen iç ve dış çevre koşullarının gerekliliklerini yerine getirebilmeleri amacıyla şirketlere yönetim danışmanlığı desteği vermek Orday Danışmanlık’ın hizmetleri arasında bulunmaktadır.
Bu doğrultuda Orday Danışmanlık müşterilerine;
Kurumlarda somut verilere dayalı karar alma yaklaşımının benimsenmesi ve devinim halindeki iç/dış çevre koşullarına hızlı adaptasyon sağlanabilmesi amacına yönelik olarak İş Analitiği,

 • Sektör yol haritalarının hazırlanması,

 • Satış ve pazarlama süreçlerinin yeniden tasarlanarak, etkin ve dinamik sistemlerin uygulanması,

 • Fiyatlama ve karlılık yönetimi,

 • Tedarik zinciri yönetimi,

 • İnsan kaynakları yönetimi,

 • Yurtdışı yatırım analizi ve desteği,

 • Spesifik eğitim hizmetleri,

konularında hizmet vermektedir.


STRATEJİ GELİŞTİRME

Küresel rekabet koşullarında pozisyonlarını güçlendirebilmeleri amacıyla şirketlere farklı seviyelerde strateji geliştirme desteği sağlamak Orday Danışmanlık’ın öncelikli hizmetleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda Orday Danışmanlık olarak müşterilerimize;

 • Kurum vizyonu ve stratejilerinin geliştirilmesi,

 • Stratejik iş planı hazırlanması,

 • Pazar, rekabet ve marka stratejilerinin belirlenmesi,

 • Büyüme stratejilerinin geliştirilmesi,

 • Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi,

 • Kurumsal karne (Balanced scorecard) uygulamaları,

konularında hizmet vermekteyiz.​​


MARKA DANIŞMANLIĞI


Marka Stratejisi Belirleme;
Orday Danışmanlık tarafından müşterilerine, Marka Stratejisi belirleme hizmeti kapsamında;

 • Marka kimliği yaratma,

 • Marka yönetimi,

 • Marka geliştirme,

 • Marka denetimi,

hizmetleri sunulmaktadır.

Marka Devri; 
Orday Danışmanlık tarafından yurtiçi ve yurtdışında, markaların devir süreçlerine ilişkin olarak müşterilerine danışmanlık hizmeti sunulmakta olup, bu bağlamda;

 • Devir alınacak marka üzerinde haciz/rehin olup olmadığının tespiti,

 • Başka aynı veya benzer tescilli marka olup olmadığının araştırılması,

 • Marka devir sözleşmesinin taslak olarak hazırlanması,

 • Noterdeki işlemlere refakat edilmesi,

 • Devir işleminin yeni hak sahibi adına Türk Patent Enstitüsü (TPE) siciline​ kayıt işlemlerinin yapılması,sağlanmaktadır.

 • Şirket Kurma ve Yönetme
 • Marka Satın Alma
 • Organizasyonel Yapı
 • Yasal ve Hukuksal İşlemler
yÖNETİM danışmanlığı
TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI
sertifikasyon
 • ISO 9001
 • IS0 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 27001
 • SA 8000
 • İş Analizi
 • Satış, Pazarlama ve Süreç Tanıtımı
 • Tedarik Zincir ve İK Danışmanlığı
 • ​Yurtdışı Yatırımlar